ลดราคา!

โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน Winmax-PP03 Winmax Point of Sale Program (Professional Version)

฿7,900.00

Professional Version ไม่จำกัดจำนวนสินค้า
สามารถสร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติ และแบบกำหนดเองได้
มีสรุปการขายแต่ละวัน เงินสด กำไรขาดทุน และอื่นๆ
ส่งออกรายงานการขาย Excel File ได้
มีระบบบำรุงและรักษาฐานข้อมูล
ใช้ได้กับ Windows XP, Vista, 7, 8 และ 10

Compare
สั่งซื้อสินค้านี้ได้ที่
se-tech qr code line

Share this product

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน ขายสินค้า (ไม่จำกัดจำนวน) Winmax-Winmax-PP03
Winmax Point of Sale Program (Professional Version) Winmax-Winmax-PP03

โปรแกรมขายหน้าร้าน Winmax POS ไม่จำกัดจำนวน (Professional Version)
รองรับการทำงานทั้งแบบ Stand Alone (ใช้เครื่องเดียว) และ Network ใช้แบบเครือข่ายหลายเครื่อง (ระบบ LAN)

โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน Winmax Point of Sale Program (Professional Version) Winmax-POSP07

คุณสมบัติโดยรวมของโปรแกรมขายหน้าร้าน
โปรแกรมขายหน้าร้าน Winmax POS มี คุณสมบัติพื้นฐานทั่วไปของโปรแกรมขายสินค้า เช่น การจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดสินค้า การรับสินค้าเข้าสต๊อก การขายสินค้า การตรวจสอบสินค้าคงเหลือในสต๊อก
สรุปการขายแต่ละวัน เงินสด ลูกหนี้ สรุปกำไรขาดทุน สินค้าขายดี สินค้าขายไม่ดี เป็นต้น และยังมีความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย ดังนี้
เป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เองอย่างง่ายๆ พร้อมคู่มือการติดตั้ง
มีคู่มือการใช้งานและวิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม
โปรแกรมขายหน้าร้าน รองรับการใช้งานร่วมกับ เครื่องยิงบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ จอแสดงราคาสินค้า

ระบบการทำงานของโปรแกรมขายหน้าร้าน
– โปรแกรมขายหน้าร้านมีระบบ Login ก่อนเข้าใช้งาน สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ไม่จำกัด อีกทั้งยังสามารถจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้แต่ละประเภทได้
– ระบบรองรับการทำงานเป็นกะหรือผู้ใช้หลายคนได้ และยังสามารถพิมพ์ใบสรุปกะได้
– มีระบบจัดการข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า รวมไปถึงข้อมูลผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่าย
– ระบบสามารถกำหนดราคาขายแต่ละระดับลูกค้าได้ (เวลาขายจะขึ้นราคาสำหรับลูกค้าแต่ละรายอัตโนมัติ เหมาะกับร้านค้าส่ง)
– ระบบสามารถสร้าง Barcode สินค้าเองได้ (กรณีสินค้าไม่มีรหัสบาร์โค้ด) เพื่อพิมพ์ติดที่สินค้าหรือติดเป็นป้ายราคาสินค้า
– มีระบบจัดการข้อมูลการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลัง
– มีระบบจัดการข้อมูลการขายสินค้าในแต่ละวัน
– มีระบบพักบิลการขาย (เช่นลูกค้าหยิบของมาวางไว้แต่เดินกลับไปเลือกของเพิ่ม เราสามารถพักบิลไว้และขายให้ลูกค้าคนต่อไปได้เลย)
– มีระบบรองรับการขายสินค้าที่มี Serial Number ได้ (เหมาะกับร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น)

ฟังก์ชันการทำงานพิเศษของโปรแกรมขายหน้าร้าน
– โปรแกรมขายหน้าร้านรองรับการใส่ข้อความท้ายบิลใบเสร็จได้
– รอบรับการขายสินค้าแบบแถมฟรีได้
– รองรับการขายแบบเงินสด ลูกหนี้ แบบโอนเงิน และเช็คธนาคาร
– รองรับการยกเลิกการขายในขณะขายหรือออกบิลขายไปแล้ว
– รองรับการยกเลิกการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลัง
– รองรับการเปลี่ยนประเภทการชำระเงินในภายหลัง
– รองรับการชำระหนี้ของลูกหนี้แบบผ่อนชำระ หรือ ชำระทั้งหมดครั้งเดียว
– รองรับการออกบิลภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ไม่ออกก็ได้
– รองรับการพิมพ์สำเนาใบเสร็จหรือสำเนาเอกสารต่างๆ ในภายหลัง
– มีระบบตั้งค่ากระดาษใบเสร็จให้สามารถรองรับได้ทั้งขนาด A4, ครึ่ง A4 และขนาดใบเสร็จอย่างย่อขนาด 58mm และ 80mm
– มีระบบการค้นหาข้อมูลที่สะดวกและง่ายดายเช่น การค้นตามรหัสสินค้า ค้นหาตามชื่อรายการสินค้า ค้นหาตามช่วงวันที่ ฯลฯ เป็นต้น
– มีระบบการสำรองข้อมูลและการนำกลับมาใช้ในภายหลัง

รูปแบบการออกรายงานของโปรแกรมขายหน้าร้าน
– โปรแกรมขายหน้าร้านมีรายงานลูกหนี้ค้างชำระ
– รายงานสินค้าคงเหลือ สินค้าที่ถึงจุดเตือนต้องสั่งซื้อเพิ่ม
– รายงานการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลัง ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา
– รายงานสรุปการขายสินค้า ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา
– รายงานสรุปยอดขายสินค้า สินค้าขายดี สินค้าขายไม่ดีหรือขายไม่ออกเลย ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา
– รายงานยอดซื้อสะสมของลูกค้า ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา
– รายงานการขายเรียกดูตาม Serial Number หรือข้อมูลลูกค้าที่ซื้อได้
– รายงานการชำระหนี้ ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา
– รายงานการยกเลิกบิลการขาย ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา
– รายงานสรุปยอดภาษีซื้อ/ภาษีขาย ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา
– รายงานสรุปกำไรขาดทุนเบื้องต้น ที่สามารถคำนวณจากราคาทุนแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว (Moving Average Method) เพื่อให้รายงานผลกำไร ขาดทุนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
– รายงานสถิติและกราฟยอดขายสินค้าและสถิติการให้ส่วนลดลูกค้า
– รายงานทั้งหมดในโปรแกรมขายหน้าร้านนี้ส่วนใหญ่สามารถเรียกดูได้ดังนี้
– เรียกดูทั้งหมด
– เรียกดูบางรายการ
– ดูตามประเภท
– ดูตามลูกค้า
– ดูตามช่วงวันที่ เป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรมขายหน้าร้าน
– โปรแกรมขายหน้าร้าน รองรับการ Export ไฟล์ข้อมูลและรายงานออกเป็นเอกสารไฟล์ Excel
– หน้าจอการใช้งาน สวยงาม ทันสมัย ใช้งานง่าย
– รองรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่สามารถพิมพ์ A4 และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อได้
– รองรับการทำงานทั้งแบบ Stand Alone (ใช้เครื่องเดียว) และ Network (ใช้แบบเครือข่ายหลายเครื่อง (ระบบ LAN))v
– มีระบบบำรุงและรักษาฐานข้อมูล
– สามารถใช้ได้กับ Windows XP, Vista, Windows7, Windows8 , Windows8 ฯลฯ